کندانسینگ یونیت

قیمت کندانسینگ یونیت سیستم های سرمایشی

کندانسینگ یونیت سیستم های سرمایشی کندانسینگ یونیت یا واحد تقطیر واحدی است که برای تأمین مبرد فشرده و ارسال آن به مدار سیکل سرمایشی، جهت ایجاد برودت، استفاده می‌شود. در واقع این واحد شامل مجموعه ی کمپرسور و کندانسور است که به صورت واحد در آمده اند. کمپرسور با افزایش فشار مبرد انرژی لازم برای […]