یخچال و فریزر پروتئینی

یخچال و فریزر پروتئینی | سفارش و ساخت

یخچال و فریزر پروتئینی نگهداری مواد غذایی پروتئنی که حساسیت زیادی نسبت به تغییر دما دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. تجهیزاتی که در فروشگاه ها برای نگهداری مرغ، گوشت، سوسیس، کالباس، غذای منجمد آباده طبخ و… به کار برده می شود، یخچال و فریزر پروتئینی نام دارد. این تجهیزات اغلب در نوع درب دار […]