تونل انجماد

تونل انجماد چیست

تونل انجماد چیست فریزرهای تونلی خطی نوعی از فریزرهای پردازشی است که در آن محصول معمولاً  از طریق فضای محصور طولانی (تونل ... ادامه مطلب