چیلر اسکرال

چیلر اسکرال چیست؟

معرفی چیلر اسکرال چیلر اسکرال یک نوع چیلر تراکمی است که برای سردسازی محیط های اداری، خانگی و سردخانه های کوچک کاربرد دارد. به دلیل نوع کمپرسور استفاده شده این مدل چیلر نام گذاری شده است. کمپرسور های اسکرال دارای کارآیی مناسبی در ظرفیت پایین است. همچنین کمپرسورهای اسکرال در مقایسه با کمپرسور های رفت […]