قیمت سردخانه 10 تنی

قیمت سردخانه 10 تنی خوب سردخانه کانکسی که با نام سردخانه پرتابل و متحرک نیز شناخته می شود، قابل حمل و نقل بوده و در پشت ماشین های حمل بار نیز می توانید از آن ها استفاده کنید. یکی از این سردخانه ها، سردخانه ۲۰ تنی یا ۱۰ تنی است. این سردخانه ابعاد کوچکتری نسبت […]

قیمت سردخانه کانکسی

قیمت سردخانه 20 تنی خوب چقدر است؟

قیمت سردخانه 20 تنی خوب سردخانه کانکسی که با نام سردخانه پرتابل و متحرک نیز شناخته می شود، قابل حمل و نقل بوده و در پشت ماشین های حمل بار نیز می توانید از آن ها استفاده کنید. یکی از این سردخانه ها، سردخانه ۲۰ تنی یا ۱۰ تنی است. این سردخانه ابعاد کوچکتری نسبت […]