روش نگهداری پرتقال به مدت طولانی

آیا مشخصات سردخانه مرکبات را می دانید؟

نگهداری مرکبات به مدت زمان طولانی یکی از مشکلاتی که از گذشته وجود داشته. در واقع برخی از مرکبات به محض رسیدن برای بازار مناسب نیستند و  به همین دلیل کشاورزان و باغ‌داران باید این محصولات را برای مدتی و بدون افت کیفیت اولیه نگهداری کنند و نیاز کشاورزان و باغداران با احداث سردخانه مرکبات […]