دمای سردخانه سیب

همه چیز درباره تنظیم دمای سردخانه سیب

تنظیم دمای سردخانه سیب سیب یکی از میوه های پرمصرف و مقوی است که انواع آن در ایران نیز کشت می شود. با توجه به شرایط کشت سیب درختی می توانید مدت زمان نگهداری آن و دمای سردخانه سیب را تعیین کنید. بیشترین میزان سیب درختی در کشورمان در آذربایجان شرقی و غربی، تهران، خراسان […]