نگهداری مرکبات در سردخانه

راهنمای نگهداری مرکبات در سردخانه با بهترین کیفیت

همه چیز درباره نگهداری مرکبات در سردخانه مرکبات در استان های مختلفی کشت می شود. برای مثال پرتقال در نواحی شمالی مانند مازندران و گیلان و در نواحی جنوبی مانند بوشهر کشت می شود. البته گونه آن ها با یکدیگر متفاوت است. نگهداری مرکبات در سردخانه نیازمند سرد کردن مقدماتی پس از برداشت آن ها […]