بهینه سازی مصرف انرژی سردخانه

تفاوت دیفراست و نوفراست

دیفراست و نوفراست در سیستم های سرمایشی امروزه فریزرهای نوفراست یا frost free پا به عرصه ی صنایع برودتی گذاشته و جای فریزرهای دیفراست را گرفته اند. از آنجایی که عملیات یخ زدایی یا دیفراست برای تمامی سیستم های برودتی مانند فریزرهای خانگی، تجاری، صنعتی و همچنین برای سردخانه ها امری حیاتی است، انتخاب نوع […]