کندانسور

کندانسور چیست؟

کندانسور چیست؟؟ کندانسور یا کویل تقطیر اساساً مبدلهای حرارتی هستند که در آن یکی از جریانها  تغییر فاز از حالت گاز به ... ادامه مطلب