کمپرسور 1.5 اسب

خرید و فروش بهترین کمپرسور سردخانه

چگونه بهترین کمپرسور سردخانه را انتخاب کنیم؟ همانطور که می دانید کمپرسور مهم ترین عضو در هر سیستم برودتی است. اگر کمپرسوری در کار نباشد،‌ مبرد متراکم نمی شود و در واقع سیکل تبریدی وجود نخواهد داشت. بنابراین انتخاب این تجهیز به نحوی مهم ترین کار در مراحل ساخت و راه اندازی سردخانه است. برای […]