قفسه راک

قفسه راک

قفسه راک چیست؟ قفسه راک تجهیزاتی بزرگ و متفاوت با قفسه های فروشگاهی هستند که در انبارها کاربرد دارند. این تجهیزات انبار به لحاظ حجم و وزن کالایی که داخل آن چیده می شود و نوع چینش با سایر قفسه ها متفاوت است. این قفسه ها در سه نوع عمده ی سبک، سنگین و نیمه […]