محاسبه قیمت سردخانه

راهکارهای تعیین و محاسبه قیمت سردخانه

محاسبه قیمت سردخانه قدم اول هدفتان را از احداث سردخانه مشخص نمایید. پس از تعیین هدف، می توانید نوع و ابعاد سردخانه را انتخاب کنید. نکته مهم در این مرحله آن است که هزینه ساخت سردخانه های آمونیاکی بیشتر از سردخانه های فریونی است. نوشتن طرح توجیهی مناسب قدم بعدی است. در این مرحله می توانید محاسبه قیمت […]

قیمت سردخانه کانکسی

قیمت سردخانه کانکسی زیر صفر و بالای صفر

قیمت سردخانه کانکسی زیر صفر و بالای صفر سردخانه کانکسی که با نام سردخانه پرتابل و متحرک نیز شناخته می شود، قابل حمل و نقل بوده و در پشت ماشین های حمل بار نیز می توانید از آن ها استفاده کنید. این سردخانه ابعاد کوچکتری نسبت به سایر سردخانه ها دارد. از این رو قیمت […]

قیمت سردخانه کانکسی

انواع سردخانه کانکسی زیر صفر و بالای صفر

سردخانه کانکسی زیر صفر و بالای صفر سردخانه کانکسی که با نام سردخانه پرتابل و متحرک نیز شناخته می شود، قابل حمل و نقل بوده و در پشت ماشین های حمل بار نیز می توانید از آن ها استفاده کنید. این سردخانه ابعاد کوچکتری نسبت به سایر سردخانه ها دارد. از این رو انتخاب آن […]

قیمت سردخانه فریونی

قیمت سردخانه فریونی خوب چقدر است؟

قیمت سردخانه فریونی با ضمانت و گارانتی سردخانه ها یکی از نیازهای اساسی انسان برای انبار کردن و نگهداری مواد غذایی هستند. با استفاده از سردخانه ها می توانید مواد غذایی را نگهداری کنید و در زمان مناسب به بازار ارائه نمود. مراحل ساخت یک سردخانه فریونی از اصول مشخصی پیروی می کند. برای طراحی […]