عایق بندی سردخانه های صنعتی

عایق بندی سردخانه های صنعتی

عایق بندی سردخانه های صنعتی در محل نگهداری ،سرما باید در محدوده خاصی از دما حفظ شود که این فقط از طریق عایق بندی امکان پذیر است. هنگام نصب و راه اندازی سردخانه های صنعتی باید اطمینان حاصل شود که کل سالن کاملا عایق کاری شده اند. در صورت وجود نشتی ، نتیجه آن مصرف […]