روش نگهداری پرتقال در انبار

روش نگهداری پرتقال در انبار یا سردخانه

روش نگهداری پرتقال در انبار یا سردخانه کشت پرتقال در نواحی مختلفی از کشور عزیزمان ایران انجام می شود. از شمال کشور گرفته تا جنوب آن. البته گونه های پرتقال کشت شده در مناطق مختلف کشور با یکدیگر متفاوت است. به همین دلیل روش نگهداری پرتقال در انبار و حداکثر زمان ممکن برای ذخیره و […]