مانیتورینگ سردخانه

مانیتورینگ سردخانه و تجهیزات مورد نیاز آن

مانیتورینگ سردخانه یعنی چه؟ برای رسیدن به تجهیزات مورد نیاز مانیتورینگ باید ابتدا به تعریف مانیتورینگ بپردازیم. مانیتورینگ عبارت است از: جمع آوری اطلاعات مختلف از بخش های مختلف در یک واحد صنعتی و نظارت بر آن ها بر اساس معیارهای تعیین شده. مزیت استفاده از مانیتورینگ تحت نظر داشتن مداوم سیستم است. به این […]