سردخانه فریونی و آمونیاکی

قیمت سردخانه فریونی و آمونیاکی

هزینه ساخت سردخانه فریونی و آمونیاکی مراحل ساخت یک سردخانه از اصول مشخصی بهره می برد. برای طراحی و تجهیز تمامی سردخانه ها باید به فاکتورهای مشخصی توجه کنیم. این مشخصات عبارتند از ابعاد سردخانه و فضای در دسترس، تناژ و نوع مواد غذایی ذخیره شده در آن، دستگاه های مورد نیاز و در نهایت […]