ساندویچ پانل سردخانه زیر صفر

انتخاب بهترین ساندویچ پانل سردخانه زیر صفر

ساندویچ پانل سردخانه زیر صفر حفظ و نگهداری از مواد غذایی و مواد اولیه با بهترین کیفیت، یکی از اهداف احداث سردخانه است. جلوگیری از اتلاف انرژی نقش مهمی در صنایع برودتی خواهد داشت. مخصوصا در شرایطی که اختلاف دمای بیرون سردخانه و داخل آن زیاد باشد. یعنی سردخانه زیر صفری داشته باشیم. ضخامت عایق هر […]