تهویه مطبوع

خرید بهترین تجهیزات تهویه مطبوع

تهویه مطبوع چیست؟ تهویه مطبوع به فرآیندی گفته می شود که در طی آن، آب و هوا با شرایط مطلوب و دمای آسایش انسان ایجاد می شود. دمای آسایش به دمایی گفته می شود که در آن نه احساس سردی و نه گرمی داشته باشید. البته این دما در فصول مختلف و با توجه به […]