تونل انجماد
تونل انجماد

تونل انجماد یکی از روش های انجماد سریع (iqf) است که در صنایع غذایی کاربرد دارد. تونل انجماد دارای انواع متفاوتی بر حسب عملکرد می باشد که می توان به وزشی، تماسی، حاوی نوار نقاله و … اشاره کرد.