IQF چیست

IQF چیست؟

IQF چیست IQF یک روش مدرن انجماد مواد غذایی است که از تشکیل بلورها و کریستال های بزرگ یخ در داخل سلول های مواد ... ادامه مطلب