لوله مویی

قیمت لوله مویی

قیمت لوله مویی یخچال فریزر لوله مویی یا لوله مویین قطعه ای است که وجود آن در یک سیکل برودتی لازم و ضروری است. همانطور که می دانید هر سیکل برودتی 4 عضو اصلی دارد. این اعضا عبارتند از کمپرسور، کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط. در سیستم های با ظرفیت برودتی کمتر، مانند یخچال و فریزر، به جای شیر انبساط از لوله […]