کندانسور هوا خنک

آشنایی با کندانسور هوا خنک

انتخاب کندانسور هوا خنک در این مقاله می خواهیم اشاره مختصری به کندانسور هوا خنک کنیم و بگوییم نحوه انتخاب کندانسور هوایی به چه صورت است. کندانسور هوایی یا کندانسور هوا خنک تجهیزی است در سیکل تبرید به عنوان یکی از ۴ عضو اصلی در سیکل حضور دارد. در واقع این تجهیز نوعی مبدل حرارتی […]