قیمت تونل انجماد iqf

قیمت تونل انجماد iqf

قیمت تونل انجماد iqf سیستم های برودتی مثل سردخانه ها برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی با کیفیت خوب طراحی و ساخته شده اند. اما برای حفظ کیفیت مواد غذایی به بهترین نحو، باید آن ها را با سرعت بیشتری منجمد کنیم. یکی از راه های انجماد سریع محصولات در صنایع غذایی، استفاده از تونل […]

قیمت تونل انجماد iqf

هزینه ساخت تونل انجماد چقدر است؟

هزینه ساخت تونل انجماد سیستم های برودتی مثل سردخانه ها برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی با کیفیت خوب طراحی و ساخته شده اند. اما برای حفظ کیفیت مواد غذایی به بهترین نحو، باید آن ها را با سرعت بیشتری منجمد کنیم. یکی از راه های انجماد سریع محصولات در صنایع غذایی، استفاده از تونل […]