شیرسردکن

شیر سرد کن چیست؟

شیر سرد کن؛ انتخابی هوشمندانه برای فرآوری لبنیات استفاده روزانه شیر و محصولات لبنی در دنیای امروز نیازی غیر قابل انکار به صنعت دامداری و دامپروری و تولیدات وابسته به آن می باشد. وابستگی تولید انواع محصولات لبنی، اول به شیر خام و سپس به تغییرات و عملیاتی خواهد بود که سطح کیفیت و سلامت […]