کمپرسور آمونیاکی

کمپرسور آمونیاکی و نحوه انتخاب آن

کمپرسور آمونیاکی خوب برای سردخانه همانطور که می دانید کمپرسورها اصلی‌ترین اجزای یک سردخانه محسوب می شوند. به این دلیل که تا مبرد فشرده شده ای وجود نداشته باشد، سیکل تبرید معنی پیدا نمی کند. سردخانه ها بر اساس مبرد مصرفی در خنک سازی، در دو نوع آمونیاکی و فریونی طراحی می شوند. این دو […]

سردخانه فریونی و آمونیاکی

قیمت سردخانه فریونی و آمونیاکی

هزینه ساخت سردخانه فریونی و آمونیاکی مراحل ساخت یک سردخانه از اصول مشخصی بهره می برد. برای طراحی و تجهیز تمامی سردخانه ها باید به فاکتورهای مشخصی توجه کنیم. این مشخصات عبارتند از ابعاد سردخانه و فضای در دسترس، تناژ و نوع مواد غذایی ذخیره شده در آن، دستگاه های مورد نیاز و در نهایت […]