طراحی و احداث سردخانه نیاز به حضور افراد کاردان و مجربی دارد. ما در مجموعه برادران حامی دوست با استفاده از دانش به روز و تکنولوژی های نوین تمام تلاش خود را در جهت رفع نیاز و درخواست های مشتریان عزیز خواهیم کرد.